Search

Ratio Working Paper No. 309: Förutsättningar för storskaligt infångande av koldioxid.

PublicationWorking paper
Företagandets villkor, Jonas Grafström, Martin Korpi, Miljöekonomi, Miljöpolitik, Niclas Hvalgren
Ratio Working Paper No. 309
Download

Abstract

Syftet med denna översiktsrapport är att ge en nulägesbild av möjligheterna till storskalig reducering av koldioxidutsläpp och atmosfäriska koldioxidkoncentrationer genom olika former av NET (Negative Emission Technologies). Enligt 2014 års basscenario från IPCC för maximalt 2°C uppvärming måste de globala koldioxidutsläppen börja minska kraftigt i närtid samt att olika former av NET tas i bruk senast under åren 2030–2045. NETs kritiska roll för måluppfyllnad kan ses i IPCCs scenariodatabas. Utav de 113 scenarier associerade med utfall under 2°C förutsätter 107 av dessa en framgångsrik implementering och storskaligt upptagande av koldioxid både ur själva atmosfären och direkt från olika typer av utsläppskällor. Vår övergripande slutsats är att utifrån nuläget på den tekniska utvecklingen kommer 2 graders målet svårligen uppnås. För att nå måluppfyllnad behövs en kontinuerlig minskning av absoluta utsläpp, att en marknad skapas för koldioxid och en betydligt snabbare utvecklingstakt vad gäller NET, exempelvis genom ökat statligt R&D.

Grafström, J. (2018). Förutsättningar för storskaligt infångande av koldioxid. (Ratio Working Paper No. 309)

Forskarna har apropå sina resultat skrivit en debattartikel i Göteborgs-Posten som går att läsa här. Resultaten har även uppmärksammats av Expressen ledare och Svenska dagbladets ledarsida.

Based on content

Ratio Working Paper No. 336 An Austrian economic perspective on failed Chinese wind power development
Working paperPublication
Grafström, J.
Publication year

2020

Published in

Ratio Working Paper

Abstract

China is currently hailed as the world’s premier wind power producer. However, despite twice the installed wind power capacity compared to the United States in 2015, the Chinese installed capacity produces less power. Grid connectivity is remarkably low, Chinese firms have few international granted patents, and export is minimal even though production capacity far exceeds the domestic production needs. Using the tools of Austrian economics, failures in China’s wind power development from 1980-2016 is documented and analysed. From a theoretical standpoint, both a planning problem and an entrepreneurial problem is evident where governmental policies create misallocation of resources and a hampering of technological development.

Ratio Working Paper No. 336 An Austrian economic perspective on failed Chinese wind power development
Working paperPublication
Grafström, J.
Publication year

2020

Published in

Ratio Working Paper

Abstract

China is currently hailed as the world’s premier wind power producer. However, despite twice the installed wind power capacity compared to the United States in 2015, the Chinese installed capacity produces less power. Grid connectivity is remarkably low, Chinese firms have few international granted patents, and export is minimal even though production capacity far exceeds the domestic production needs. Using the tools of Austrian economics, failures in China’s wind power development from 1980-2016 is documented and analysed. From a theoretical standpoint, both a planning problem and an entrepreneurial problem is evident where governmental policies create misallocation of resources and a hampering of technological development.

Ratio Working Paper No. 320: Public policy failures related to China’s Wind Power Development
Working paperPublication
Grafström, J.
Publication year

2019

Published in

Ratio Working Paper

Abstract

An anecdote about the failure of the Soviet economic system tells about a factory which were evaluated based on tons of nails produced – unsurprisingly the nails became heavy. China is currently hailed as the worlds primer wind power producer; however, a closer examination reveals a string of policy failure making the Chinese wind power development resemble the infamous Soviet nail example. From a technological transition perspective, policy failures in China’s wind power program from 1980-2016 is documented and analysed. Five overarching topics are analysed including: Conflicting policies, quality problems, underwhelming technological development, lacking technological standards and insufficient grid transmission system. One conclusion is that when the Chinese government set a command and control target of how much new installed capacity that was going to be constructed the state utilities delivered to target but with an abundance of power plants without grid connectivity, severe quality problems and low technological development.

Show more