Sök

Aktuell Expert

En ny flyktingkris briserar över Europa i kölvattnet av det pågående kriget i Ukraina. Över hela det politiska spektrat råder bred enighet kring att Sverige bör ta sin del av ansvaret för flyktingmottagandet. Det gör frågan om diskriminering av utrikes födda på arbetsmarknaden än mer aktuell. Det menar Ratios Ali Ahmed, professor i nationalekonomi, i en artikel på Aftonbladet debatt, författad tillsammans med Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitet.

Sysselsättningsgapet – skillnaden i sysselsättning – mellan utrikes födda och inrikes födda är i Sverige stort. I EU-sammanhang är det endast Rumänien som uppvisar större skillnader i sysselsättningsgrad grupperna emellan.

I artikeln beskriver Ahmed och Hammarstedt situationen kring diskrimineringen av utrikes födda på svensk arbetsmarknad och bostadsmarknad – två sektorer som är tätt sammanlänkade och spelar stor roll för möjligheterna att bli en del i samhället. Trots omfattande åtgärder för att motverka, visar forskningen att graden av diskriminering förblivit närmast oförändrad de senaste tjugo åren. Värst är situationen för utomeuropeiska flyktingar. Exempelvis har personer med arabisktklingande namn väsentligt svårare att få komma på intervju.

Förmågan att integrera de som redan finns på plats i Sverige har betydelse för förmågan att integrera ytterligare flyktingar, menar författarna.

När flyktingmottagandet nu ökar, är det viktigt att vi gör vad vi kan för att förbättra den rådande situationen och se till att också de som redan finns i Sverige men som har hamnat i ett utanförskap i högre grad kan finna sin plats på svensk arbets- och bostadsmarknad, säger professor Ali Ahmed.

Du kan läsa hela artikeln här.

Ali Ahmed
Ali Ahmed
Professor
Mer info

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578