Sök

Ali Ahmed

Professor

Medarbetare

Ahmeds forskning i nyckelord: beteendeekonomi, diskriminering, experimentell ekonomi, experimentella metoder, mikroekonomi

Ali Ahmed är professor i nationalekonomi och forskar främst kring frågor som handlar om olikbehandling och diskriminering av utsatta människor på olika marknader och i samhället i övrigt. Han har bland annat studerat diskrimineringsfrågor i relation till kön, etnicitet, sexuell läggning samt könsidentitet på arbetsmarknaden. Han använder sig främst av experimentella ansatser i sin forskning, som fält-, webb- och labbexperiment. Utöver sin forskning om diskriminering har han även berört frågor inom beteendeekonomi, finansiell ekonomi, islamisk ekonomi, religion, och hållbar ekonomisk utveckling.

Ali är även forskare vid Linköpings universitet där han är avdelningschef för avdelningen nationalekonomi. Han är ledamot av redaktionsrådet för tidskriften Ekonomisk Debatt. 

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578