Sök

Anders Kärnä

Associerad forskare

Associerad forskare

Anders Kärnä (f.d. Gustafsson) är fil dr i nationalekonomi och forskare vid Örebro universitet och IFN. Han är associerad till Ratio.

Andersforskning handlar om hur vi kan förstå statens engagemang i företag, genom t ex riktade företagsstöd och subventioner, genom att analysera de politiska incitamenten. Generellt sett motiveras åtgärder som stödjer företag med teorier som rör imperfekta kapitalmarknader, asymmetrisk information och positiva externaliteter. Mindre forskning finns där dessa åtgärder istället analyseras med teorier som rör rent-seeking, väljarmaximering och hur intressegrupper arbetar.

Anders Gustafsson, associerad-forskare, Företagsstöd, Forska hos Ratio, Institutionell ekonomi, Kapitalmarknader, Public Choice, Subventioner

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578