Sök

Ny bok om vårdsystem letar inspiration hos andra länder

Nyheter

Sveriges vårdsystem kan förbättras med hjälp av mångfald och försäkringslösningar, skriver Nils Karlson och Mattias Lundbäck i ny bok.

Svensk vård och omsorg har kända problem med tillgängligheten, väntetiderna, servicenivån och vårdkedjorna. En åldrande befolkning, dyra behandlingar och en förväntad ökad efterfrågan på vård och omsorg förstärker utmaningarna. Att kostnaderna för vård och omsorg kan förväntas öka behöver inte i sig vara något negativt. Avgörande är i stället hur vården och omsorgen bäst ska kunna organiseras och varifrån finansieringen ska komma. Därför behövs en breddad diskussion om hur framtidens sjukvård ska finansieras och organiseras. Det menar Nils Karlson och Mattias Lundbäck, båda forskare Ratio, som har skrivit boken Rätt att välja – framtidens vård och omsorg vilken i dagarna ges ut på Dialogos förlag.

I boken jämförs vård och omsorgssystemen i Sverige, Nederländerna, Australien och Schweiz, med hjälp av internationella index och fallstudier.

En slutsats är att valfrihet och olika typer av försäkringslösningar i regel leder till större tillgänglighet och förbättrar förmågan till institutionellt lärande.

Sverige särskiljer sig från de jämförda länderna i att försäkringsfinansiering är begränsad och att ideella utförare är ovanliga. Skattebaserade system, som det svenska, är produktionsorienterade medan de försäkringsbaserade systemen är mer individ- eller patientorienterade. I exempelvis Nederländerna, som har bättre tillgänglighet och mer jämlik vård än Sverige, baseras finansieringen nästan helt på obligatoriska försäkringar som medborgarna kan välja mellan. Utförarna är i betydande utsträckning privata, ideella eller vinstdrivande. Nästan alla medborgare har en egen husläkare.

***

Boken Rätt att välja – framtidens vård och omsorg är skriven inom ramen för projektet ”Framtidens vård och omsorg” i vilket jämförelser har gjorts mellan vård- och omsorgssystemen i Sverige, Nederländerna, Australien och Schweiz, med hjälp av internationella index och fallstudier.

Boken presenteras och diskuteras under ett seminarium den 8 april, kl 10.00-12.00. Då medverkar bland andra Anders W Jonsson, sjukvårdspolitisk talesperson (C), Emma Spak, sektionschef hälso- och sjukvård, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Eva Erlandsson, senior ekonom, Svensk Försäkring, och Karin Thalén, sjukhusdirektör på Stockholms Sjukhem och styrelseledamot Famna.

Se seminariet live och i efterhand här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578