Sök

World Economic Forum

a

Ratio samarbetar sedan 2019 med World Economic Forum genom att bistå med underlag till den årliga rapporten The Global Competitiveness Report.

Ratios arbete består närmare bestämt i att genomföra arbetet med den enkät som utgör 30 procent av underlaget till Sveriges placering. World Economic Forum (WEF) i Genève tar fram offentlig statisk och utformar enkäten medan Ratios uppdrag är att nå ut till vd:ar i det privata näringslivet och samla in enkätsvar från dessa.

Rapporten mäter länders konkurrenskraft sammanslaget till ett index som gör länder jämförbara och ger en överblick av olika länders relativa konkurrenskraft.

År 2019 hamnade Sverige på plats 8 av 141 länder, vilket är en förbättring med en placering från föregående år. Indexet baseras dels på offentlig statistik, dels på en enkätundersökning riktad till VD:ar i det privata näringslivet. Urvalet ska spegla hela det svenska näringslivet, över sektorer, företagsstorlekar och regionalt.

För mer information om samarbetet med World Economic Forum, kontakta Ida Arnstedt.

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578