Sök

Sveriges relativa konkurrenskraft ökar, enligt World Economic Forum och Ratio

Nyheter
Global Competitiveness Report, konkurrenskraft, World economic forum

Pressmeddelande 2019-09-09:

Sveriges relativa konkurrenskraft ökar, enligt World Economic Forum och Ratio

Men många problemområden består, särskilt arbetsmarknadens bristande flexibilitet och de höga skatterna på arbete, visar ny rapport.

I dag lanseras 2019 års upplaga av rapporten Global Competitiveness Report som ger en överblick av olika länders relativa konkurrenskraft. Sverige hamnar på plats 8 av 141 länder, vilket är en förbättring med en placering från föregående år. Rapporten tas fram av World Economic Forum med forskningsinstitutet Ratio som svensk samarbetspartner.

– Det vi ser är att Sverige klarar sig mycket bra inom vissa områden, såsom makroekonomisk stabilitet och innovationer där vi placerar oss på plats 1 respektive 5. Däremot finns fortfarande problemområden, ett är arbetsmarknadens flexibilitet är vi placerar vi oss på plats 32, vilket dämpar Sveriges konkurrenskraft, produktivitet och tillväxt, säger Nils Karlson, professor och vd för Ratio – Näringslivets forskningsinstitut.

Enskilda områden som sticker ut är lönebildningens flexibilitet (plats 133), skatter på arbetsinkomster (plats 132) och företagens regelbörda (plats 49). Detta är de områden där Sverige har störst förbättringspotential.

Rapporten som ges ut varje år studerar och betygsätter de 141 länderna på en skala från 1 till 100. Sverige får betyget 88,2 vilket är en minskning med 0,4 från föregående år. Även andra länder har fått försämrad konkurrenskraft vilket gör att Sverige kan öka i placeringar trots sämre betyg.

– Sverige klättrar visserligen i placering från 2018, men har sedan 2010 fallit från plats 2. Detta ihop med det totalt sett försämrade betyget visar tydligt att svenska politiker och parter inte kan luta sig tillbaka, utan att det fortfarande finns ett stort reformbehov på en rad viktiga områden, fortsätter Nils Karlson, vd för partnerinstitutet Ratio.

Indexet baseras på dels offentlig statistik, dels en enkätundersökning riktad till vd:ar i det privata näringslivet. Enkäten skickades ut i april 2019 av Ratio – Näringslivets forskningsinstitut.

Med poängen 84,8 (+1,3) placerar sig Singapore som etta på listan och blir världens mest konkurrenskraftiga ekonomi 2019. De går därmed förbi USA, som istället hamnar på andra plats. Resterande fem mest konkurrenskraftiga är Hong Kong (3), Nederländerna (4) och Schweiz (5).

***

Du kan läsa hela rapporten via följande länk.

Rapporten och dess implikationer för svensk konkurrenskraft diskuteras även mer ingående under ett seminarium klockan 15.00-16.15 i eftermiddag. Mer info om detta här.


För mer information, v g kontakta
Nils Karlson, professor och vd Ratio – Näringslivets forskningsinstitut
+4670-867 03 51
nils.karlson@ratio.se

Ida Arnstedt, kommunikatör Ratio – Näringslivets forskningsinstitut
+4673-528 21 70
ida.arnstedt@ratio.se


Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578