Ideell sektor i den svenska modellen


Typ: Aktuellt
2012-11-28

Mattias Lundbäck medverkar den 11 december i ett seminarium där hans rapport om varför det finns så få ideella organisationer i den svenska välfärden presenteras.

Mattias Lundbäck, ekon dr och välfärdsforskare vid Ratio, har på uppdrag av myndigheten Tillväxtanalys tagit fram en rapport om varför det finns så få ideella organisationer i den svenska välfärden.

Den 11 december presenterar Mattias rapporten vid ett seminarium hos Timbro, där formerna för framtidens välfärd diskuteras.

Läs mer om seminariet här.