Sök

Ideell sektor i den svenska modellen

Nyheter
Företagandets villkor, Ideella organisationer, Mattias Lundbäck, välfärdstjänster

Mattias Lundbäck medverkar den 11 december i ett seminarium där hans rapport om varför det finns så få ideella organisationer i den svenska välfärden presenteras.

Mattias Lundbäck, ekon dr och välfärdsforskare vid Ratio, har på uppdrag av myndigheten Tillväxtanalys tagit fram en rapport om varför det finns så få ideella organisationer i den svenska välfärden.

Den 11 december presenterar Mattias rapporten vid ett seminarium hos Timbro, där formerna för framtidens välfärd diskuteras.

Läs mer om seminariet här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578