Sök

Niklas Elert licenciat i nationalekonomi

Nyheter
Economic dynamism, Företagandets villkor, Nationalekonomi, Niklas Elert, Örebro universitet

Vi gratulerar Niklas Elert, Ratios första doktorand som avlagt licentiat-examen.

Ratios doktorand Niklas Elert försvarade tisdag 18/9 i Örebro förtjänstfullt sin licentiatavhandling ”Two essays on firm growth and entry” bestående av artiklarna ”When is Gibrats Law a Law?”, publicerad i Small Business Economics, samt ”Determinants of Entry in Sweden”, manuskript.

Opponent var professor Martin Andersson vid Circle, Lunds universitet. Niklas Elert fick beröm för ett gott utfört arbete och arbetar nu vidare mot en doktorsgrad.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578