Sök

4:e oktober: Teknik slår politik

Nyheter
Ann-Kari Edenius, Chalmers, Charlotte Bohman, Ekonomisk historia, Entreprenörskap, Företagandets villkor, Fredrika Gullfot, Institutionella entreprenörer, Jan Jörnmark, Jens Spendrup, Nils Karlson, Pelle Törnberg, Policyentreprenörer, Ratio TV, Susanne Timsjö, Teknik slår politik

På trettio år har Sverige förändrats radikalt. Nya idéer, ny teknik och institutionella entreprenörer har bidragit till en
genomgripande modernisering av Sverige. Vilket teknikskifte
utmanar svensk politik idag? Välkommen till en spännande diskussion 4:e oktober 2013.

Den 4:e oktober arrangerar Ratio ett seminarium om hur betydelsen av institutionella entreprenörer och hur teknik slår politik.

Så gick det till – vad händer nu?

Nils Karlson, VD Ratio, presenterar de viktigaste resultaten från Ratios forskningsprojekt om idéers, företagares, organisationers och policyentreprenörers betydelse för Sveriges liberalisering de senaste trettio åren.

Teknik slår politik

Jan Jörnmark, docent vid Chalmers och Ratio, presenterar sin rikt illustrerade bok Teknik slår politik (Tangent förlag), om hur digital teknik och entreprenörer som Jan Stenbeck och Olof Stenhammar förändrade Sverige.

Sedan diskuterar en panel bestående av företagare som Jens Spendrup, Charlotte Bohman-Almryd, Fredrika Gullfot och Pelle Törnberg samt Susanne Timsjö från ABB vilka dagens utmaningar är för politiken.

Moderator: Ann-Kari Edenius

Vilka är dagens institutionella entreprenörer? Vilka är de viktigaste reformerna? Kan teknik fortfarande slå politik?

Seminariet är publicerat på Youtube och kan ses här.

EFN TV gjorde ett inslag från seminariet som kan ses här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578