Sök

Jan Jörnmark i En bok En författare

Nyheter
Företagandets villkor, Foto

Jan Jörnmark i En bok En författare – UR

Ratios forskare Jan Jörnmark deltog i URs program en bok en författare som sändes den 17/1 2011.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578