Sök

UF-företagande har positiva effekter

Nyheter
Effekt, Företagandets villkor, Niklas Elert, Ung företagsamhet

UF-företagande har positiva effekter – Entré

Entré skriver om Karl Wennbergs och Niklas Elerts rapport om ung-företagsamhets långsiktiga effekter för individen.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578