Sök

Ännu en sommargotlänning

Nyheter
Företagandets villkor, Ratio i media

Ännu en sommargotlänning – Gotlands allehanda

Den tidigare Ratiomedarbetaren Fredrik Hardt påbörjar ett vikariat på Gotlands allehandas ledarsida.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578