Sök

Brexitstudier i Ekonomisk debatt

Nyheter
Andreas Hatzigeorgiou, Brexit, EU, Företagandets villkor, Internationell handel, Magnus Lodefalk, Migration

En kommande brexit kommer att få politiska och ekonomiska konsekvenser, inte minst genom minskad utrikeshandel och försämrat ekonomiskt samarbete i Europa. Det skriver nationalekonomerna Andreas Hatzigeorgiou och Magnus Lodefalk i Ekonomisk debatt (6/2016). I artikeln Brexflektioner – vilka blir de ekonomiska konsekvenserna av att Storbritannien lämnar EU? diskuterar Hatzigeorgiou och Lodefalk de samhällsekonomiska ett brittiskt EU-utträde. De pekar bland annat på en inbromsad investering, handelspolitiska problem för företag och minskad migration av arbetskraft. De avslutar med att mot bakgrund av dessa konsekvenser uppmana till att det handelsavtal som sluts i och med utträdet bör vara så ambitiöst och heltäckande som möjligt.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578