Brexitstudier i Ekonomisk debatt


Typ: Aktuellt
2016-10-12

En kommande brexit kommer att få politiska och ekonomiska konsekvenser, inte minst genom minskad utrikeshandel och försämrat ekonomiskt samarbete i Europa. Det skriver nationalekonomerna Andreas Hatzigeorgiou och Magnus Lodefalk i Ekonomisk debatt (6/2016). I artikeln Brexflektioner – vilka blir de ekonomiska konsekvenserna av att Storbritannien lämnar EU? diskuterar Hatzigeorgiou och Lodefalk de samhällsekonomiska ett brittiskt EU-utträde. De pekar bland annat på en inbromsad investering, handelspolitiska problem för företag och minskad migration av arbetskraft. De avslutar med att mot bakgrund av dessa konsekvenser uppmana till att det handelsavtal som sluts i och med utträdet bör vara så ambitiöst och heltäckande som möjligt.