Sök

Den lidelsefulle betraktaren

Nyheter
Företagandets villkor, Ratio i media

Den lidelsefulle betraktaren – Svenska dagbladet

Intervju med Stig Strömholm om bl.a. Ratio.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578