Det behövs mer än fagra ord


Typ: Ratio i media
2011-03-18

Det behövs mer än fagra ord – Svenskt Näringsliv

Artikel om Ratios seminarium på tillväxtdagarna.