Sök

DN debatt ”En friare lönesättning kan kräva begränsad konflikträtt”

Nyheter
Arbetsmarknad, Arbetsrätt, Kollektivavtal, Konfliktregler, Nils Karlson, Ratio i media

”En friare lönesättning kan kräva begränsad konflikträtt” – Dagens nyheter

Nils Karlson skriver om konflikträtt utifrån boken Ultima Ratio: svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv.

”Men om parterna inte själva klarar att hantera justeringar av relativlöner eller att öppna arbetsmarknaden för ’outsiders’ – vilket hittills inte skett – vad kan de folkvalda politikerna göra? De har trots allt ett övergripande ansvar för samhällsekonomi, kompetensförsörjning och integration.

Svaret handlar sannolikt om att modernisera de grundläggande spelreglerna för lönebildningen, nämligen konfliktreglerna. Dessa tillkom genom Kollektivavtalslagen 1928, det vill säga för drygt 85 år sedan. Dagens kunskapsekonomi ställer andra krav.”

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578