Sök

Se hela paneldiskussionen – Efter Alliansen

Nyheter
Aron Etzler, Företagandets villkor, Trianguleringens tragedi, Ulrica Schenström

Vad händer med svensk politik efter åtta år med Alliansregeringen? Finns utrymme för statskonst och framtidens idéer? Eller blockerar trianguleringens tragedi fortsatta reformer?

Nils Karlson presenterar utdrag ur den kommande boken Modern statskonst.

Panel:
Aron Etzler, författare och partisekreterare (V),
Ulrica Schenström, tidigare bl a statssekreterare (M)

Se hela diskussionen här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578