Sök

Ett nytt Sverige: Ideologi vs pragmatism

Nyheter
Företagandets villkor, Nils Karlson, Peter Santesson-Wilson, Politisk förändring, Val

Vad är viktigast för politisk förändring: ideologi eller pragmatism? Hur kan Sveriges omvandling och det historiska valresultatet 2010 bäst förklaras? Vad bestämmer utvecklingen framöver?

Ratio arrangerade den 21 oktober ett seminarium om Sveriges framtida utveckling.

Kvällen inleddes med en presentation av Nils Karlson. Utifrån sin artikel ”Pragmatism versus Ideology in Institutional Change” diskuterade han fördelar och nackdelar med att låta ideologiska respektive pragmatiska överväganden styra. Se presentationen Pragmatism vs. ideology

Peter Santesson presenterade sin forskning kring alliansbyggande och vilka mekanismer som kan förklara den politik som förs. Efter en genomgång av retoriken i riksdagen kunde han också visa hur de olika partiernas företrädare använder sig av ideologiska resonemang i praktiken. Presentationsbilder

Kvällen fortsatte med en öppen diskussion om svensk politiks framtid.

Seminariet sändes via bambuser, tyvärr med något bristande kvalitet.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578