Forbes magazine uppmärksammar forskning om bolagsstyrelser


Typ: Ratio i media
2015-12-07

The effect of female executives: positive for family firms, negatives for public ones – Forbes.com
Tim Worstall på Forbes uppmärksammar ett working paper av Bjuggren, Nordström och Palmberg.