Forskare på DN Debatt: Myndigheter köper utvärderingar som inte går att lita på


Typ: Aktuellt
2021-05-26

I mer än 90 procent av fallen håller de egna utvärderingar inte vetenskaplig kvalitet. Myndigheter som verkar inom närings- och innovationspolitiken finansierar i hög grad sina egna utvärderingar. Dessa är mer positiva än utvärderingar av oberoende aktörer. Nu måste genomgripande förändringar göras, annars riskeras tilliten.

Det skriver bland andra Ratio-forskarna Christian Sandström, Elias Collin och Karl WennbergDN Debatt torsdagen den 27 maj. Deras resultat sammanfattas även i artikeln ”Utvärderingar av näringspolitik – en intressekonflikt mellan myndigheter, företag, politik och skattebetalare?” som kommer att publiceras i Ekonomisk debatt den 2 juni. Deras studie vidareutvecklar Riksrevisionens vinterrapport som visade att endast tre av 37 utvärderingar inom näringspolitiken höll en tillfredsställande vetenskaplig nivå.

Läs debattartikeln i DN här. Debattartikeln undertecknas av Elias Collin, forskningsassistent Ratio, Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi, Handelns Forskningsinstitut, Olof Ejermo, professor i innovationsekonomi, Lund Universitet, Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi, IFN, Christian Sandström, biträdande professor, Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Ratio, Siri Terjesen, professor, Florida Atlantic University och Norwegian School of Economics, Patrik Tingvall, professor i nationalekonomi, Södertörns Högskola, och Karl Wennberg, professor i företagsekonomi, Linköpings Universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Läs deras slutreplik här.

Den 2 juni arrangerades ett digitalt seminarium med anledning av resultaten med medverkan av bland andra Susanne Ackum.