Sök

Forskare på DN Debatt: Myndigheter köper utvärderingar som inte går att lita på

Nyheter
intressekonflikter, myndigheter, näringspolitik, utvärderingar

I mer än 90 procent av fallen håller de egna utvärderingar inte vetenskaplig kvalitet. Myndigheter som verkar inom närings- och innovationspolitiken finansierar i hög grad sina egna utvärderingar. Dessa är mer positiva än utvärderingar av oberoende aktörer. Nu måste genomgripande förändringar göras, annars riskeras tilliten.

Det skriver bland andra Ratio-forskarna Christian Sandström, Elias Collin och Karl WennbergDN Debatt torsdagen den 27 maj. Deras resultat sammanfattas även i artikeln ”Utvärderingar av näringspolitik – en intressekonflikt mellan myndigheter, företag, politik och skattebetalare?” som kommer att publiceras i Ekonomisk debatt den 2 juni. Deras studie vidareutvecklar Riksrevisionens vinterrapport som visade att endast tre av 37 utvärderingar inom näringspolitiken höll en tillfredsställande vetenskaplig nivå.

Läs debattartikeln i DN här.Debattartikeln undertecknas av Elias Collin, forskningsassistent Ratio, Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi, Handelns Forskningsinstitut, Olof Ejermo, professor i innovationsekonomi, Lund Universitet, Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi, IFN, Christian Sandström, biträdande professor, Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Ratio, Siri Terjesen, professor, Florida Atlantic University och Norwegian School of Economics, Patrik Tingvall, professor i nationalekonomi, Södertörns Högskola, och Karl Wennberg, professor i företagsekonomi, Linköpings Universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Läs deras slutreplik här.

Den 2 juni arrangerades ett digitalt seminarium med anledning av resultaten med medverkan av bland andra Susanne Ackum.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578