Forskarseminarier vid Ratio vt 2010


Typ: Aktuellt
2010-01-11

Ratio bedriver en forskarseminarieserie till vilken även andra forskare är välkomna. Programmet för vårterminen 2010 är nu klart. Seminarierna äger rum varannan onsdag kl. 14.00-15.30 i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr. Uppsatser kan erhållas från niclas.berggren@ratio.se ca en vecka före varje seminarium. Varmt välkomna!

v 5

Onsdagen den 20/1

”Development blocks, malinvestment and structural tensions – the Åkerman-Dahmén theory of the business cycle”

Lennart Erixon, Stockholms universitet

Opponent: Dan Johansson

 

v 7

Onsdagen den 17/2

”The effect of surveillance cameras on crime: Evidence from the Stockholm subway”

Mikael Priks, Stockholms universitet

Opponent: Niclas Berggren

 

v 9

Måndagen den 1/3 (obs! ändrat datum)

”Rethinking the relationship between diversity and trust”

Torsten Svensson, Uppsala universitet

Opponent: Henrik Lindberg

 

v 11

Onsdagen den 17/3

TBA

Jeroen Klomp, University of Groningen

Opponent: Sven-Olov Daunfeldt

 

v 15

Onsdagen den 14/4

TBA

Olof Johansson-Stenman, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Opponent: Peter Santesson-Wilson

 

v 17

Onsdagen den 28/4

”Selection bias and event studies: The case of takeover likelihood and takeover premium”

Martin Holmén, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Opponent: Johan Eklund

 

v 19

Onsdagen den 12/5

TBA

Matz Dahlberg, Uppsala universitet

Opponent: Sven-Olov Daunfeldt

 

v 21

Onsdagen den 26/5

TBA

Erik Lindqvist, IFN

Opponent: Andreas Bergh

 

v 23

Onsdagen den 9/6

”Is there a paradox of redistribution?”

Karl-Oskar Lindgren, Uppsala universitet

Opponent: Nils Karlson