Sök

Forskarseminarier vid Ratio vt 2010

Nyheter
Företagandets villkor, Niclas Berggren

Ratio bedriver en forskarseminarieserie till vilken även andra forskare är välkomna. Programmet för vårterminen 2010 är nu klart. Seminarierna äger rum varannan onsdag kl. 14.00-15.30 i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr. Uppsatser kan erhållas från niclas.berggren@ratio.se ca en vecka före varje seminarium. Varmt välkomna!

v 5

Onsdagen den 20/1

”Development blocks, malinvestment and structural tensions – the Åkerman-Dahmén theory of the business cycle”

Lennart Erixon, Stockholms universitet

Opponent: Dan Johansson

v 7

Onsdagen den 17/2

”The effect of surveillance cameras on crime: Evidence from the Stockholm subway”

Mikael Priks, Stockholms universitet

Opponent: Niclas Berggren

v 9

Måndagen den 1/3 (obs! ändrat datum)

”Rethinking the relationship between diversity and trust”

Torsten Svensson, Uppsala universitet

Opponent: Henrik Lindberg

v 11

Onsdagen den 17/3

TBA

Jeroen Klomp, University of Groningen

Opponent: Sven-Olov Daunfeldt

v 15

Onsdagen den 14/4

TBA

Olof Johansson-Stenman, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Opponent: Peter Santesson-Wilson

v 17

Onsdagen den 28/4

”Selection bias and event studies: The case of takeover likelihood and takeover premium”

Martin Holmén, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Opponent: Johan Eklund

v 19

Onsdagen den 12/5

TBA

Matz Dahlberg, Uppsala universitet

Opponent: Sven-Olov Daunfeldt

v 21

Onsdagen den 26/5

TBA

Erik Lindqvist, IFN

Opponent: Andreas Bergh

v 23

Onsdagen den 9/6

”Is there a paradox of redistribution?”

Karl-Oskar Lindgren, Uppsala universitet

Opponent: Nils Karlson

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578