Forskarstudie presenteras i Chicago


Typ: Aktuellt
2010-04-21

Sven-Olov Daunfeldt, docent och forskare vid Ratio, ska presentera en
studie om effekter av centralbankers oberoende vid den årliga konferensen för Midwest Political Science Association i Chicago den 21-25 april.

I studien ” Central Bank Independence Reforms and Price Stability: The Role of Democracy and Political Stability” visar Sven-Olov Daunfeldt, David Granlund, Mats Landström och Niklas Rudholm att effekten på inflationen av att ha en fristående riksbank är större i demokratiska nationer som har en historia av politisk instabilitet än i jämförbara länder.

Frågor angående studien besvaras av Sven-Olov Daunfeldt, tfn: 070-350 72 99, e-post: sven-olov.daunfeldt@ratio.se