Sök

Från offentlig förvaltning till entreprenörskap

Nyheter
Entreprenörskap, Företagandets villkor, Institutionella entreprenörer, Mattias Lundbäck, Offentlig sektor, Offentlig upphandling, Policyentreprenörer, välfärdstjänster

Företag och ideella organisationer i Sverige kommer i allt större utsträckning att ta över produktionen av välfärdstjänster från den offentliga sektorn. Vård och omsorg är i stark förändring. Det visar en ny rapport författad av Mattias Lundbäck, ekon dr i nationalekonomi vid Ratio – näringslivets forskningsinstitut.

Utvecklingen ger Sverige och svenska välfärdsentreprenörer chansen att ta ledningen på en marknad som på sikt kommer att omsätta 500 miljarder kronor i Sverige och närmare 20 000 miljarder i hela EU. Rapporten lyfter fram de möjligheter som öppnar sig på framtidens välfärdsmarknad:

Kvalitet i välfärden blir en allt viktigare konkurrensfaktor, särskilt på individnivå. Regioner som vill växa och vara attraktiva behöver ha ett utbud av tjänster också inom välfärdssektorn som kännetecknas av hög kvalitet.

Företag som har utvecklat kreativa och effektiva lösningar för en krävande hemmamarknad har stor chans att kunna exportera dessa på en växande europeisk och internationell marknad för vård och omsorg.

Den snabba förändringstakten på hemmaplan ger en unik bas för en ny form av svenskt entreprenörskap, konstaterar Mattias Lundbäck i rapporten som är framtagen på uppdrag av Stockholms Handelskammare.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578