Sök

Gaseller bryter utanförskap

Nyheter
Dan Johansson, Företagandets villkor, Företagsekonomi, Gaseller, Integration, Snabbväxande företag, Snabbväxare

Ny forskning från Ratio tyder på att de snabbväxande företagen, de sk gasellerna, i större utsträckning anställer unga människor, invandrare och personer med längre arbetslöshet. Dessa grupper betraktas ofta som marginaliserade på arbetsmarknaden. Detta innebär att snabbt växande företag kan underlätta inträdet på arbetsmarknaden för människor i utanförskap.

Det är väl känt att de snabbväxande företagen är viktiga jobbskapare. Fyra procent av företagen skapar 50 procent av jobben, visar forskningen. Därmed är det mycket intressant att studera vilka som anställs i de snabbväxande företagen, ett område som tidigare inte studerats. Vid Småföretagsdagarna i Örebro presenterade Ratios forskare Dan Johansson och Karl Wennberg ny forskning om vilka snabbväxarna anställer.

Det finns flera faktorer som är utmärkande för gaseller:
De snabbväxande företagen är både stora och små, de finns i alla branscher men är oftast unga. Ålder är viktigare än storlek, då förnyelse betonas. De unga och små växer organiskt, äldre och större företag växer genom uppköp och sammanslagningar. De snabbväxande företagen växer även i lågkonjunktur. Till detta kan nu också fogas att de inte har tid att vänta på den rätta. De anställer medarbetare som snabbt finns tillgängliga och kompenserar med inlärning på arbetsplatsen. När de har uppnått en viss nivå (i storlek och omsättning) rekryterar de individer som redan har jobb.

Ratios forskare har, tack vare tillgång till en unik databas från SCB, följt företag och de individer som startat och drivit verksamheten under en 19-årsperiod. Därigenom har de också kunnat studera vilka som anställs. Ingen har tidigare använt både företags- och anställningsdata för att analysera kompetensförsörjning bland snabbväxarna. Det är första gången resultaten om vilka som anställs i snabbväxande företag presenteras utanför akademin.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578