I globaliseringens och finansbubblornas spår


Typ: Ratio i media
2011-04-21

I globaliseringens och finansbubblornas spår – Dagens Nyheter

Artikel om Jan Jörnmarks forskning och fotografier.