Hanna Almlöf analyserar möjligheten att söka dispens från aktiebolagsrättsliga låneförbud


Typ: Aktuellt
2019-04-11

En ny studie tyder på att dispensmöjligheten från de aktiebolagsrättsliga låneförbuden underutnyttjas. Hanna Almlöf är juris dr. och Ratioforskare, tillsammans med juristen Hanna Kristiansson publicerade hon nyligen artikeln ”Dispens från de aktiebolagsrättsliga låneförbuden”.

Låneförbuden är konstruerade så att ett aktiebolag inte får låna ut pengar till en person som är närstående till företaget, eller till en person som ska förvärva aktier i bolaget eller överordnat bolag i samma koncern. Det finns dock möjlighet att söka dispens från de aktiebolagsrättsliga låneförbuden. I artikeln analyserar Hanna Almlöf och Hanna Kristiansson dispensförfarandet i detalj med stöd av en kartläggning av samtliga dispensärenden under fem år. Genomgången av myndighetspraxis visar av vem dispensmöjligheten utnyttjas och under vilka förutsättningar dispens medges, men också hur låneförbudens undantag tillämpas i praktiken, detta gäller särskilt undantaget för kommersiella lån. Sammantaget visar studien att dispensmöjligheten troligtvis underutnyttjas.

Du kan läsa hela artikeln här.