Hannes Andréasson Master in Political Science

Nyheter
Företagandets villkor, Forska hos Ratio, Lönebildning

Hannes Andréasson har nu en masterexamen i Economic Policy från University College London. Uppsatsen belönades med omdömet ”Best dissertation”.

Hannes Andréasson är tidigare forskningsassistent på Ratio och anställdes inledningsvis inom programmet Unga Forskare, som sommarassistent, och fick fortsatt anställning.

Som assistent påbörjade han arbetet med lönebildning som han nu slutfört inom sin masterexamen i Economic Policy vid University College London. Uppsatsen belönades med omdömet ”Best dissertation”. Stort grattis till Hannes och handledaren Lotta Stern.

Hannes Andréasson

Tidigare nyheter