Sök

Hans Seerar Westerberg

Nyheter
Företagandets villkor, Forska hos Ratio, Hans Seerar Westerberg, Örebro universitet

Hans Seerar Westerberg har framgångsrikt försvarat sin licentiatavhandling vid Örebro universitet.

Hans Seerar Westerberg försvarade igår framgångsrikt sin licentiatavhandling ”The Return to R&D and Seller-buyer Interactions: A Quantile Regression Approach” vid Örebro universitet. Opponent var professor Hans Lööf, KTH.

Efter sedvanliga kompletteringar kommer Hans att ta ut sin licentiat-examen.

Kollegorna på Ratio gratulerar!

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578