Sök

Här finns det jobb att få i Stockholm – år 2020

Nyheter
Företagandets villkor, Kompetens, Stockholmsregionen, Tillväxthinder

Här finns det jobb att få i Stockholm – år 2020 – Dagens Nyheter

Nils Karlson citeras om bristen på kompetens som tillväxthinder vid seminarium om Stockholms regionala utveckling och växtkraft.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578