Sök

Henrik Bengtsson vinner framtidens innovation

Nyheter
Almedalen, Företagandets villkor, Innovation

Henrik Bengtsson har vunnit Ratios bildtävling framtidens innovation. Henrik bor i Ängelholm och studerar företagsekonomi vid Lunds universitet. Hans spaning om solenergi belönas med ett bokpaket och ett medlemskap i Ratio. Juryn bestod av Karl Wennberg, docent på Haneldshögskolan, och Christian Sandström, tek. Dr på Chalmers. Deras motivering lyder:

”Henrik Bengtsson vinner tävlingen genom att inte bara tänka djupt och framåt, utan också se uppåt. Solen som till slut vågade sig fram på Almedalshimmeln är en människans äldsta energikälla och till skillnad från många andra energikällor är teknikutvecklingen kring solkraft fortfarande i sin linda.”

Framtidens innovation var en del i Ratios Almedalstema Framtidens idéer. Bilder från veckan återfinns på Ratios Instagramkonto Ratio_institute fler spaningar om framtidens innovation hittas under hashtaggen #Framtidensinnovation

Bokpaket tilldelas även användarna eliza_poof och hanssw för spaningar om utbildning respektive elektricitet.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578