Hur faller ett monopol?


Typ: Aktuellt
2019-05-14

Hur påverkar teknologisk innovation regleringarna av en bransch? Hur kan politiker, myndigheter och företag agera för att möjliggöra digital transformation?

Sverige har ofta varit tidigt ute med att införa nya regler som svar på tekniska förändringar och global konkurrens. Under dessa förhållanden är det svårt att förlita sig på tidigare erfarenheter.

Om detta har det stora forskningsprogrammet The Co-evolution of Technology and Regulation handlat. Den 14 maj slutredovisades resultaten undet ett välbesökt seminarium.

Läs forskarnas slutsatser här.