Sök

Hur faller ett monopol?

Nyheter
Christian Sandström, Entreprenörskap, Företagandets villkor, Innovation, Jan Stenbeck, Kreativ förstörelse, Mirko Ernkvist, Teknik slår politik, Teknikskiften, Teknologi

Hur påverkar teknologisk innovation regleringarna av en bransch? Hur kan politiker, myndigheter och företag agera för att möjliggöra digital transformation?

Sverige har ofta varit tidigt ute med att införa nya regler som svar på tekniska förändringar och global konkurrens. Under dessa förhållanden är det svårt att förlita sig på tidigare erfarenheter.

Om detta har det stora forskningsprogrammet The Co-evolution of Technology and Regulation handlat. Den 14 maj slutredovisades resultaten undet ett välbesökt seminarium.

Läs forskarnas slutsatser här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578