Sök

Idétorka i bunkern

Nyheter
Företagandets villkor, Idéer, Ratio i media

Idétorka i bunkern – Fokus

Reportage där Andreas Bergh intervjuas.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578