Johan P Larsson ny forskare på Ratio

Nyheter

Nationalekonomen Johan P Larsson, i huvudsak verksam vid Cambridge University, knyts till forskningsinstitutet Ratio.

Innovation utan entreprenörskap; regionala företagskulturer; och infrastrukturprojekts effekter på fastighetspriser. Det är några av temana i Johan P Larssons senaste publikationer. Centrala teman för hans forskning är entreprenörskap, landsbygd, städer, socialt kapital och näringsliv.

Nu knyts han till Ratio – Näringslivets forskningsinstitut där han kommer förlägga en del av sin forskningstid. Johan är ekonomie doktor i nationalekonomi, och utöver forskare på Ratio, Associate professor of Economics and Public Policy vid Cambridge University där han också undervisar. Han disputerade under 2014 vid Jönköping International Business School.

Vid Ratio kommer han ägna sig åt forskningsprojektet ”Tillväxt och lokala institutioner: vad kan politiken göra?”, vilket har medel från Familjen Kamprads stiftelse. Här studerar Johan tillsammans med Magnus Henrekson, IFN, Martin Andersson, IFN och BTH, och Sabrina Fredrin, BTH, hur förutsättningar och villkor för entreprenörskap på landsbygden kan förbättras och komma de många människorna till del. Projektets fokus är formella och informella lokala institutioner.

Tidigare nyheter