Sök

Är det bara fegisar som vinner val?

SeminariumÖppna seminarier

Vart tog reformpolitiken vägen?

Den ekonomiska krisen understryker reformbehovet i svensk politik. Samtidigt positionerar sig bägge blocken i mitten. Båda allianserna visar tecken på att söka en statsbärande roll som utesluter reformer. Då uppstår frågan: är det möjligt att vinna val och samtidigt vara en reformator? Eller har svensk politik reducerats till ”politik utan politik”?

Det ska vi diskutera på Ratio onsdagen den 9 december, tillsammans med Widar Andersson, politisk redaktör för Folkbladet, och Per Gudmundson, ledarskribent på Svenska Dagbladet. Peter Santesson-Wilson, fil dr och forskare på Ratio, inleder genom att presentera boken Reform – förändring och tröghet i välfärdsstaterna, som behandlar politiska förändringsprocesser och undersöker hur välståndshöjande reformer kommer till stånd.

Välkommen att delta i diskussionen om vad vi kan förvänta oss inför och efter nästa års val.

Lättare förtäring serveras.

Anmäl dig till info@ratio.se

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578