Typ: Forskarseminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sweden
Kl. 13:30 – 15:00

Uppsatsen kan erhållas från Johanna Palmberg cirka en vecka före respektive seminarium. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 13.30-15.00 om inte annat anges.

21/3  ”Austrian economics and the study of entrepreneurship: concepts and contributions”

Henrik Berglund, Chalmers tekniska högskola
Opponent: Karl Wennberg

johanna.palmberg@ratio.se