Sök

“Austrian economics and the study of entrepreneurship: concepts and contributions”

SeminariumForskarseminarier

Uppsatsen kan erhållas från Johanna Palmberg cirka en vecka före respektive seminarium. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 13.30-15.00 om inte annat anges.

21/3 ”Austrian economics and the study of entrepreneurship: concepts and contributions”

Henrik Berglund, Chalmers tekniska högskola
Opponent: Karl Wennberg

johanna.palmberg@ratio.se

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578