Bridge or buffer: The contingent relationship between new organizational sponsorship and survival rates

SeminariumForskarseminarier
Bridge or buffer: The contingent relationship between new organizational sponsorship and survival rates

Johan Viklund, Whitman School of Management, Syracuse University

Opponent: Niklas Elert

Uppsatsen kan erhållas från Johanna Palmberg cirka en vecka före respektive seminarium.

Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 13.30-15.00 om inte annat anges.

Kommande evenemang