Typ: Forskarseminarier
Sveavägen 59, Stockholm, Sverige
Kl. 13:30 – 15:00

Kathy Fogel, University of Arkansas

Opponent: Johanna Palmberg

Uppsatsen kan erhållas från Johanna Palmberg cirka en vecka före respektive seminarium.

Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 13.30-15.00 om inte annat anges.