Sök

Christian Sandström föreläser hos Teknikföretagen

SeminariumExterna aktiviteter

Docent Christian Sandström från Ratio och Chalmers medverkar under en temadag hos Teknikföretagen den 11:e maj.

”Nya lösningar som förändrar förutsättningarna för hela marknader har blivit vardagsmat. Disruptiva och oväntade händelser bryter helt plötsligt ny mark och skapar nya affärer eller i värsta fall innebär ett hot. Det är temat för TeknikföreDagen 2017. Det handlar om teknikföretags överlevnad i global konkurrens och hur vi säkrar det svenska välståndet i framtiden.” Läs mer på teknikforetagen.se

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578