Typ: Externa aktiviteter
Sheraton Stockholm Hotel, Tegelbacken, Stockholm, Sverige
Kl. 11:30 – 17:00

Docent Christian Sandström från Ratio och Chalmers medverkar under en temadag hos Teknikföretagen den 11:e maj.

”Nya lösningar som förändrar förutsättningarna för hela marknader har blivit vardagsmat. Disruptiva och oväntade händelser bryter helt plötsligt ny mark och skapar nya affärer eller i värsta fall innebär ett hot. Det är temat för TeknikföreDagen 2017. Det handlar om teknikföretags överlevnad i global konkurrens och hur vi säkrar det svenska välståndet i framtiden.” Läs mer på teknikforetagen.se