Sök

Christian Sandström förerläser om digitala metoder inom samhällsvetenskapen

SeminariumExterna aktiviteter

Docent Christian Sandström föreläser på Chalmers om hur digitala metoder kan användas inom samhällsvetenskaplig forskning.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578