Typ: Externa aktiviteter
Chalmers Tekniska Högskola, Chalmersplatsen, Göteborg, Sverige
Kl. 10:00 – 11:00

Docent Christian Sandström föreläser på Chalmers om hur digitala metoder kan användas inom samhällsvetenskaplig forskning.