Sök

Digitala verktyg för ekonomisk historia och företagshistoria

SeminariumExterna aktiviteter

Mirko Ernkvist och Rasmus Nykvist från Ratio deltar i årets upplaga i Ekonomisk-historiska mötet. Under konferensen kommer de bland annat att tala under rubriken Att praktiskt använda Filemaker Pro i forskningen under sessionen Digitala verktyg för ekonomisk historia och företagshistoria. Konferensen äger rum i Umeå och den aktuella sessionen leds av Erik Lakomaa från Handelshögskolan i Stockholm.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578