Sök

Disruptiva affärsidéer och tillväxtföretagande

SeminariumRatio i Almedalen

Seminarium i samarbete med Almi Företagspartner – i Tavernatältet, Strandvägen 4, Visby.

Hur kan vi bättre identifiera affärsidéer med potential? En disruptiv affärsidé kan vara svår att få förståelse för, och många får aldrig chansen. Klarar vi att finansiera helt nya och omvälvande innovationer och affärsidéer?

En disruptiv affärsidé är annorlunda och ibland utskrattad – som den fula ankungen
Kan möjligheterna för entreprenörer med omvälvande idéer förbättras?
Christian Sandström
, docent på Chalmers och Ratio

Tillväxtföretagens möjlighet till finansiering – är det för svårt?
Studie baserad på djupintervjuer med elva unga tillväxtföretag.
Michel Elmoznino Laufer, doktorand på Ratio och Handelshögskolan i Stockholm

Medverkande:
Said Abdu, riksdagsledamot (L), ledamot i näringsutskottet
Christer Bengtsson, forskning/innovation, Svenskt Näringsliv
Aurore Belfrage, EQT Ventures
Christian Berger, vd Lead
Henrik Bergqvist, grundare Pickit
Anna Hallberg, vice vd Almi Företagspartner
Mikael Karlsson vd Almi Invest
Marianne Larsson, Innovationschef, Innovation Skåne
Amin Omrani, vd Serendipity Innovations

Moderator
Ann-Kari Edenius, vice vd/kommunikationschef, Ratio
Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör, Almi Företagspartner

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578