Typ: Forskarseminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sweden
Kl. 13:00 – 14:30

Uppsatsen kan erhållas från Patrik Tingvall cirka en vecka före respektive seminarium. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, denna vecka kl 13-14.30 (obs ändrad tid)

19/3 ”Dynastic capital and long-term intergenerational persistence of earnings and educational attainment

Mårten Palme, Stockholms Universitet