Typ: Öppna seminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sweden
Kl. 8:00 – 9:30

Niklas Elert disputerade 19 september på avhandlingen ”Economic Dynamism”.

Niklas Elert har studerat vilka effekter nyföretagande, företagsutveckling och kreativ förstörelse har för Sveriges tillväxt och innovationsförmåga? Vilken roll spelar strukturell omvandling?

Forskningen är baserade på ett dataset som omfattar alla svenska aktiebolag mellan 1997 och 2010.

Ett centralt resultat är betydelsen av humankapital och utbildning, både för nyföretagande och företagstillväxt.

Niklas presenterar sin avhandling vid ett frukostseminarium:

Dag: 30 september
Tid: 8.30 – 9.30
Plats: Ratio, Sveavägen 59, 4 tr

Kaffe och smörgås serveras till anmälda från kl 8.00.

Anmäl dig här.