Typ: Forskarseminarier
Sveavägen 59, Stockholm, Sverige
Kl. 14:00 – 15:30

Anders Broström, KTH

Opponent: Martin Korpi

Uppsatsen kan erhållas från Karl Wennberg cirka en vecka före respektive seminarium.

Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 14-15.30 om inget annat anges.