Typ: Externa aktiviteter
Högskolan Väst, Gustava Melins gata, Trollhättan, Sverige
Kl. 13:55 – 14:25

Efter nedläggning – vad händer med de anställda?

Kristina Nyström, docent, medverkar i seminariet ”Förutsättningar för regional tillväxt” vid Uddevalla symposiet (Högskolan Väst) och presenterar en studie som genomförts inom ramen för forskningsprogrammet Kompetens för tillväxt.

Studien beskriver vilka regionala skillnader det finns när det gäller hur många som drabbas av företagsnedläggningar och kartlägger vad som händer med de anställda vid en företagsnedläggning. Vilka regionala skillnader finns det när det gäller hur snabbt de som drabbas har ett jobb igen?