Sök

En svensk tjänstesektor i industriell skala?

SeminariumRatio i Almedalen

Sveriges nya storföretag finns inom tjänstesektorn snarare än i tillverkningsindustrin. Hos tjänsteföretagen sker idag en snabb omvandling och tillväxt. Hur ser deras affärslogik och tillväxtutmaningar ut?

Medverkande:

Karl Wennberg, Ratio

Jan Jörnmark, Ratio

Thomas Berglund, Capio

Jan Dahlqvist, Polaris

Peje Emilsson, Kunskapsskolan

Moderator: Ann-Kari Edenius, Ratio

Ratio i samarbete med Almega.

Tisdag 5 juli, kl 15-16, Hästgatan 12, Visby

Ladda ner Pressmeddelande.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578