Typ: Ratio i Almedalen
Hästgatan 12, Visby, Sverige
Kl. 9:00 – 10:00

Andreas Bergh, fil dr och välfärdsforskare på Ratio, presenterar ny forskning om framgångsrika reformer i Sverige och OECD-länderna. Därefter följer paneldebatt med Stig Henriksson, Magnus Larsson, Bo Lundgren och Niklas Nordström.

Dagen före seminariet kommer rapporten som ligger till grund för seminariet att kunna laddas ner. Pressmeddelandet kan laddas ner här: ett nytt sverige – hur genomförs tillväxthöjande reformer_100705