Sök

Ett nytt Sverige – hur genomförs tillväxthöjande reformer?

SeminariumRatio i Almedalen

Andreas Bergh, fil dr och välfärdsforskare på Ratio, presenterar ny forskning om framgångsrika reformer i Sverige och OECD-länderna. Därefter följer paneldebatt med Stig Henriksson, Magnus Larsson, Bo Lundgren och Niklas Nordström.

Dagen före seminariet kommer rapporten som ligger till grund för seminariet att kunna laddas ner. Pressmeddelandet kan laddas ner här: ett nytt sverige – hur genomförs tillväxthöjande reformer_100705

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578