Sök

Europeiska rättsregler för svensk äganderätt

SeminariumÖppna seminarier

Företagandets villkor är en direkt funktion av hur äganderätten definieras och skyddas i ett samhälle. Ett starkt äganderättsskydd leder till fler och mer omfattande produktiva satsningar och innovationer, effektivare resursallokering, högre tillväxt och sysselsättning.

I Sverige är dock äganderätten som rättighet svagt artikulerad i Regeringsformen, som nästan aldrig tillämpas av svenska domstolar. Endast med kännedom om hur Europakonventionens första tilläggsprotokoll tolkas och tillämpas i praxis är det möjligt att ange vilken rättslig status äganderätten idag har i Sverige.

Välkommen till en presentation av boken De europeiska domstolarna och det svenska äganderättsskyddet av professor Joakim Nergelius.

Boken handlar om äganderätt i svensk och europeisk kontext med fokus på praxisfrån svenska och europeiska domstolar, främst Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg. Även svensk äganderättsdebatt behandlas, bl a om expropriationslagstiftningen och allemansrätten, viktiga avgöranden från EUdomstolen samt frågan om allmänna rättsprincipers betydelse i svensk rätt.

Joakim Nergelius är professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet. Han här äventjänstgjort vid EU-domstolen, EU:s regionkommitté och Lunds universitet samt varit ordförande i Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen.

Boken är en del av Ratios stora forskningsprojekt Äganderätt, företagandets villkor och ekonomisk tillväxt.

Antalet platser är begränsat. Anmäl deltagande till Karl Axelsson på Ratio, karl.axelsson@ratio.se eller telefon 08-405 5900, senast 3 december.

Dag: 4 december
Tid: kl 17.30-19.30
Plats: Ratio, Sveavägen 59 4 trappor.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578