Sök

Eva Uddén Sonnegård talar om Digitalisering och framtidens arbetsmarknad

SeminariumExterna aktiviteter

För att sammanfatta vad forskningen hittills har att säga om digitaliseringens effekter på arbetsmarknaden har Svenskt Näringsliv låtit Eva Uddén Sonnegård, ekonomie doktor vid Ratio, skriva en forskningssamanställning över detta. Hon står själv för slutsatserna i rapporten. Rapporten presenteras på ett webbinarium den 21 oktober kl 10.00 – 11.00. Webbinariet livesänds på https://www.svensktnaringsliv.se/

Mattias Dahl, vice VD på Svenskt Näringsliv och ansvarig för arbetsgivarfrågor kommer att ge Svenskt Näringslivs syn på dessa frågor mot bakgrund av rådande forskningsläge. Per Mosseby, digitaliseringsexpert, ger en kommentar till rapporten och Kenneth Bodin, VD vid Algoryx, kommer att ge företages perspektiv på arbetet med digitalisering. Robert Gidehag modererar.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578